Aktørene i Kurs og Konferanseprosjektet hadde på onsdag en såkalt callout dag.Til sammen har vi ringt 150 telefoner. Dette har vi gjort får å informere om alt det vi i Oppdal har å tilby. Vi håper det gir resultater!

Får å sette en ekstra gnist i representantene fra de deltagende aktørene, ble det premier til de med best resultater etter dagens ringerunde. Lillian Fossum fra Bortistu vant antall telefoner, og ble strålende fornøyd med sitt påskeegg.