Arena for konkurransen er Rauhovdin, med start for 3 av alt 4 etapper. Selve konkurransedagen er søndagen, men også på lørdag er vil det vrimle av syklister på stiene på Rauhovdin. Det er dog ikke uvanlig å støte på en mer eller mindre ambisiøs stisyklist på disse stiene som er populære både blant forgjengere, syklister og et generelt utvalg av husdyr. Det bygges og fikses jevnlig på stinettet på Rauhovdin og som følge av dette kan myrene nå passeres uten å bli våt på føttene. Syklistene som inntar Rauhodvin i helgen tenker nok neppe på dette overhodet, da de kjemper om å ha den raskeste tiden ned. 

Vi håper på godt vær og tørre stier for de spreke syklistene som stiller på start!

Lykke til!