Varighet en til to timer

Oppdalsmuseet

Bygdemuseet, Ole Moene-museet, Raulåna, Skifermuseet, Skimuseet, Skolemuseet og Telemuseet. Og vi kan vise deg tre permanente utstillinger: Magasinutstillingen, Sykepleieutstillingen og Tekstilutstillingen.

Det er mer enn tretti bygninger på Oppdalsmuseet, den eldste fra 1500-tallet, de yngste fra forrige århundre. Og hele fem tusen gjenstander av mange slag, fra halsjernet som de ulykksalige måtte bære, til medisinskrinet med kulehull fra krigens dager.

Oppdalsmuseen et sted der du får gode opplevelser i historiske omgivelser. Guider vil vise dere rundt og fortelle, og det

Bakgrunnsbilde